سلام
کنوود x700 کارکرده با خط و خش نسبتا زیاد روی پنل چند ارزش داره بخرم؟